اسامي برندگان تنديس پانزدهمين اجلاس فناوري رسانه

بازگشت

1. رتبه برتر ايستگاه‌هاي پرقدرت تلويزيوني و اف‌ام: مهندس محمد اسكندري مدير ايستگاه تلويزيوني شيبلي آذربايجان شرقي

2.رتبه برتر ايستگاه‌هاي راديويي: مهندس محمدرضا علي‌اكبري زنجاني مدير نگهداري و تعميرات فرستنده‌هاي راديويي مركز زنجان

3. رتبه برتر پشتيباني فني صدا و تصوير گروه الف: مهندس مهدي قاسمي‌پو  مدير پشتيباني فني صدا و تصوير مركز فارس

4. رتبه برتر پشتيباني فني صدا و تصوير گروه ب: مهندس اصغر فتحي  مدير پشتيباني فني صدا و تصوير مركز اردبيل

5. رتبه برتر فناوري اطلاعات: مهندس فرهاد بَغَني مدير فناوري اطلاعات مركز خراسان رضوي

6. رتبه برتر نگهداري و تعميرات فرستنده‌هاي تلويزيوني و اف ام مراكز گروه الف: مهندس سيدمحمد حسيني مدير نگهداري و تعميرات فرستنده‌هاي تلويزيوني و اف ام مركز اصفهان

7. رتبه برتر نگهداري و تعميرات فرستنده‌هاي تلويزيوني و اف ام مراكز گروه ب: مهندس ميرمؤمن صادقيان مدير نگهداري و تعميرات فرستنده‌هاي تلويزيوني و اف ام مركز گلستان

8. رتبه برتر نگهداري و تعميرات فرستنده‌هاي راديويي: مهندس سيدنادر رضا‌زاده مدير نگهداري و تعميرات فرستنده‌هاي راديويي مركز فارس

9. رتبه برتر  نگهداري و تعميرات ساختمان و تأسيسات مراكز گروه الف: مهندس عباس افضلي مدير نگهداري و تعميرات ساختمان‌ها و تأسيسات مركز خراسان رضوي

10. رتبه برتر نگهداري و تعميرات ساختمان و تأسيسات مراكز گروه ب: مهندس علي شيخ‌ويسي مدير نگهداري و تعميرات ساختمان‌ها و تأسيسات مركز گلستان

11. رتبه برتر ارتباطات زميني و ماهواره‌اي – محور ارتباطات زميني گروه الف: مهندس رضا رحمتي مدير ارتباطات زميني و ماهواره‌اي مركز خراسان رضوي

12. رتبه برتر ارتباطات زميني و ماهواره‌اي – محور ارتباطات زميني گروه ب: مهندس علي عاشقيان مدير ارتباطات زميني و ماهواره‌اي مركز زنجان

13. رتبه برتر ارتباطات زميني و ماهواره‌اي – حوزه ارتباطات ماهواره‌اي: مهندس محمدرضا صمدي مدير ارتباطات زميني و ماهواره‌اي مركز  قزوين

14. رتبه برتر نماينده نظارت و ارزيابي فني: مهندس آرش ميرزايي نماينده نظارت و ارزيابي فني مركز قزوين

15. رتبه برتر مونيتورينگ فني: مهندس پيمان بابايي مسئول مونيتورينگ فني مركز گيلان

16. رتبه برتر معاونان فني مراكز: مهندس عليرضا همداني‌پور معاون فني مركز گيلان

17. رتبه برتر مراكز به‌صورت هم‌زمان: محسن نصرپور  مديركل مركز خراسان رضوي و عبدالحميد منتظر حجت مديركل مركز گلستان

18. رتبه‌ برتر نمايندگي‌هاي معاونت توسعه و فناوري رسانه: مهندس حسين خواجه‌جعفري مديركل فني معاونت سياسي

19. رتبه‌ برتر واحدهاي ستادي معاونت توسعه و فناوري رسانه: مهندس عليرضا پورصابر مديركل فني پخش

20. جايزه بالاترين رشد رتبه ارزيابي واحدهاي ستادي تهران: مهندس فرشيد بهجت‌محمدي مديركل فناوري رسانه‌هاي نوين

21. رتبه برتر طرح‌ها و ايده‌هاي خلاقانه ممتاز حوزه فناوري رسانه:

الف) اپليكيشن رسانه‌اي همراه (جهان بين) و شهرزاد خاكسار حقاني از مركز چهارمحال و بختياري

ب) ميكسر صدا مبتني بر رايانه با صفحه كنترل لمسي (NIK) و مهندس علي عباسپور از مركز  فارس

ج) تبديل گاز مبرد R22 با گازهاي سازگار با محيط‌زيست در سيستم‌هاي برودتي و آرش قندچي مديركل ساختمان و تأسيسات به نمايندگي

22. رتبه برتر شركت‌هاي حوزه فناوري رسانه: مهندس افشاري مديرعامل شركت فناوري موج خاور

23. ضمن تقدير از همه مراكزي كه در تهيه و توليد مستند 40 سالگي انقلاب اسلامي با رويكرد زيرساخت مراكز زحمت كشيدند، معاونت‌هاي فني برگزيده بدين شرح است: معاونت فني مركز مازندران، معاونت فني مركز آذربايجان غربي و معاونت فني مركز فارس. لوح تقدير و تنديس اين بخش به: معاون فني مركز آذربايجان غربي مهندس عليرضا شكري اهدا شد.

24. كميته ارزيابي پانزدهمين اجلاس فناوري رسانه به پاس تلاش‌ها، خلاقيت‌ها و اقدامات مؤثر در مديريت مصرف بهينه انرژي، لوح تقدير مديريت مصرف بهينه انرژي سال 97 را به آقاي صفري مديركل مركز آذربايجان شرقي تقديم كرد.

25. لوح تقدير اجلاس فناوري رسانه به: پروفسور كِرافورد، استاد دانشگاه اِسِكس انگلستان و مدير ارشد نمايشگاه و كنفرانس IBC، پروفسور گارسيا استاد دانشگاه آكسفورد انگلستان و دكتر فِيلي استاد دانشگاه تهران اهدا شد.

26. معاونت توسعه و فناوري رسانه به پاس خدمات صادقانه و بي‌دريغ مهندس محمد فهمي حشياني دبير اجلاس پانزدهم از ايشان تقدير به‌عمل آورد.