بازدید دکتر علی عسکری رئیس رسانه ملی به همراه دکتر علیدادی معاون توسعه و فناوری رسانه از نمایشگاه خودکفایی صنعت رسانه در پانزدهمین اجلاس فناوری رسانه