لینک برنامه زمانبندی روز دوم اجلاس

دکتر احسان پازوکی

دکتر احسان پازوکی کارگیری هوش مصنوعی در تحلیل کلان داده مولانا 15:30-17
ارائه رزومه فیلم