لینک برنامه زمانبندی روز دوم اجلاس

دکتر راهیل مهدیان

دکتر راهیل مهدیان تکنیک ها و آلگوریتمهای یادگیری ماشین برای پردازش مدیا و دیتاهای حجیم مولانا 8:30-10