لینک برنامه زمانبندی روز دوم اجلاس

« بازگشت

دکتر راهیل مهدیان

دکتر راهیل مهدیان تکنیک ها و آلگوریتمهای یادگیری ماشین برای پردازش مدیا و دیتاهای حجیم مولانا 8:30-10