لینک برنامه زمانبندی روز دوم اجلاس

دکتر محمد علی اسلامیان

دکتر محمد علی اسلامیان کاربردهای هوش مصنوعی در فرآیند های تولید ، مدیریت و آرشیو محتوا خواجه نصیر 10:30-12