لینک برنامه زمانبندی روز دوم اجلاس

فرشید بهجت محمدی

فرشید بهجت محمدی زمینه های جدید فناوری در تولید محتوا و پخش خواجه نصیر 10:30-12