لینک برنامه زمانبندی روز دوم اجلاس

محمد رضا بیاتی

محمد رضا بیاتی تولید با کیفیت UHD 4K و چرخه بر پایه IP فیض 15:30-17