بازگشت به صفحه کامل

مراحل نهایی کردن

مراحل نهایی کردن و ارسال مقالات پذیرفته شده :

1- ورود به پنل کاربری و باز نمودن صفحه وضعیت مقاله
2-اعمال ویرایش های لازم بر روی مقاله با توجه به نظر داوران
3- آپلود نسخه نهایی مقاله در سایت
4-توجه شود در این مرحله تغییر زبان مقاله، تغییر اسامی نویسندگان و ترتیب آنها و تغییر عنوان مقاله مجاز نیست و منجر به حذف مقاله از کنفرانس می شود.