بازگشت به صفحه کامل

چارت اجلاس 15

چارت سازمانی اجلاس

 • رئییس اجلاس دکتر علیدادی
 • دبیر اجلاس مهندس محمد فهمی حشیانی
 • مسئول دبیرخانه مهندس مصطفی درجزی
 • کمیته اجرایی دکتر محمد مهدی رحمتی
  • کارگروه کمیسیون ها
   آقای بنایی
  • کارگروه پشتیبانی
   مهندس مهرعلی
  • کارگروه هماهنگی آموزشی
   مهندس بحرینی
 • کمیته علمی و فناوری دکتر عسگری
  • کارگروه نشستها
   مهندس صهبا
  • کارگروه مقالات
   مهندس بهجت محمدی
  • کارگروه ارزیابی نشست ها
   مهندس رشوند
 • کمیته ارزیابی مهندس نافذ
  • کارگروه ارزیابی ستاد
   مهندس پور صابر
  • کارگروه ارزیابی مراکز
   مهندس حافظی پور
 • کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی آقای ابراهیمی
  • کارگروه ارتباط با رسانه ها
   مهندس صالحی
 • کارگروه نظرسنجی اجلاس مهندس آسنجرانی
 • کارگروه مدعوین خارجی مهندس سیاسی فر
 • کارگروه مدعوین داخلی مهندس دامغانیان
 • کارگروه نمایشگاه مهندس شریفی
 • کارگروه تشریفات مهندس بلادیان
 • کارگروه تاسیسات دکتر قندچی
 • کارگروه فناوری اطلاعات مهندس شرفی
 • کارگروه مستندسازی مهندس مداد
 • کمیته طرحها و ایده ها دکتر بهروزی