گزارش برنامه نما دو از پانزدهمین اجلاس فناوری رسانه