مطالب مندرج در نشست ها روز دوم

لینک برنامه زمانبندی روز دوم اجلاس

مطالب مندرج در نشست ها روز دوم

سید محسن بلادیان

سید محسن بلادیان سیگنال رسانی و پدافند غیر عامل فیض 8:30-10
ارائه رزومه فیلم

شاهین نوروزی

شاهین نوروزی استناد پذیری اسناد و عملیات در رسانه های نوین مولانا 10:30-12

مهدی شاکری

مهدی شاکری امنیت خدمات ابری و CDN و نقش مرکز soc مولانا 10:30-12

محمدیحیی سلطانی

محمدیحیی سلطانی پنل راهکار هایSDDC در دیتاسنتر های صدا و سیما و کاربرد های CDN برای مقابله با حملات DDOS مولانا 8:30-10
ارائه رزومه فیلم

دکتر محمد مهدی رحمتی

دکتر محمد مهدی رحمتی معماری سرویس گرایانه رسانه عطار 10:30-12

گرارد فاریا

گرارد فاریا DVB-SIS فیض 10:30-12

احمد ندیم

احمد ندیم امنیت فضای سایبری عطار 13:30-15

دکتر شهیدی

دکتر شهیدی مهارت های روانشناختی مدیریت شیخ مفید 15:30-17
ارائه رزومه فیلم

رضا رجبلی

رضا رجبلی طراحی صفحات وب مبتنی بر علوم شناختی شیخ مفید 13:30-15

دکتر راضیه مسیبی

دکتر راضیه مسیبی فناوری های علوم اعصاب شناختی شیخ مفید 13:30-15

محمد یادگاری

محمد یادگاری هوش تجاری در کسب و کار رسانه عطار 8:30-10

دکتر میثم نظریانی

دکتر میثم نظریانی هوش تجاری در کسب و کار رسانه عطار 8:30-10

رقیه میرزابابالو

رقیه میرزابابالو انرژی های تجدید پذیر در معماری پایدار شیخ مفید 8:30-10

پروفسور کرافورد

پروفسور کرافورد زمینه های جدید فناوری در تولید محتوا و پخش خواجه نصیر 10:30-12

پروفسور گارسیا

پروفسور گارسیا فرصتهای هوش مصنوعی در علوم زبانی خواجه نصیر 13:30-15

دکتر فرهاد توکل همدانی

دکتر فرهاد توکل همدانی اثرات IoT در تحول صنعت رسانه شیخ مفید 10:30-12

ناصر شرفی

ناصر شرفی راهکار هایSDDC در دیتاسنتر های صدا و سیما و کاربرد های CDN برای مقابله با حملات DDOS مولانا 8:30-10

محمدهادی سعادت

محمدهادی سعادت پنل راهکار هایSDDC در دیتاسنتر های صدا و سیما و کاربرد های CDN برای مقابله با حملات DDOS مولانا 8:30-10

دکتر سید امیررضا معتمدی

دکتر سید امیررضا معتمدی جلوه های ویژه و آسیب شناسی CGT در تولیدات تلویزیونی خواجه نصیر 8:30-10

ابراهیم کوهی کار

ابراهیم کوهی کار تبیین ماموریت اداره کل ساختمان و تاسیسات در حوزه broad band فیض 13:30-15

دکتر منیره سادات موسوی

دکتر منیره سادات موسوی ملاحظات طراحی با استفاده از مدلسازی CFD داخل و خارج ساختمان شیخ مفید 8:30-10

نیما وحید رودسری

نیما وحید رودسری استانداردها و الزامات مربوط به لامپ های LED فیض 17:30-19:30

دکتر علی محمدی

دکتر علی محمدی توصیه های امنیتی در تجهیزات رسانه ای عطار 13:30-15

منصوره قاسمی

منصوره قاسمی بررسی معماری SAM برای مدیریت توزیع و انتشار مولانا 13:30-15

فرید روشن

فرید روشن مدیریت دارایی ها برای سرویس های تعاملی مولانا 13:30-15

امید فتاحی

امید فتاحی معماری سرویس گرایانه رسانه عطار 10:30-12

اشرفیان

اشرفیان نامشخص عطار 17:30-19:30
ارائه رزومه فیلم

دکتر مرادی

دکتر مرادی ملاحظات پخش تصاوير HDR و WCG فیض 10:30-12

فرشید بهجت محمدی

فرشید بهجت محمدی زمینه های جدید فناوری در تولید محتوا و پخش خواجه نصیر 10:30-12

مهدی سیاسی فر

مهدی سیاسی فر کاربرد هوش مصنوعی در شبکه های ارتباطاتیIP فیض 8:30-10

خانم دکتر قنبری

خانم دکتر قنبری تغییرات صنعت رسانه با هوش مصنوعی خواجه نصیر 13:30-15
ارائه رزومه فیلم

دکتر احمد فضلی

دکتر احمد فضلی تبیین ماموریت اداره کل ساختمان و تاسیسات در حوزه broad band فیض 13:30-15
ارائه رزومه فیلم

دکتر سلطانی

دکتر سلطانی تبیین ماموریت اداره کل ساختمان و تاسیسات در حوزه broad band فیض 13:30-15
ارائه رزومه فیلم

دکتر آرش قندچی

دکتر آرش قندچی تبیین ماموریت اداره کل ساختمان و تاسیسات در حوزه broad band فیض 13:30-15
ارائه رزومه فیلم

اشرافیان

اشرافیان کمیسیون مرکز فضای مجازی و ارائه الزامات و راهکارهای توسعه نرم افزار در محیط های ابری عطار 17:30-19:30
ارائه رزومه فیلم

شاطرپوری

شاطرپوری کمیسیون مرکز فضای مجازی و ارائه الزامات و راهکارهای توسعه نرم افزار در محیط های ابری عطار 17:30-19:30
ارائه رزومه فیلم

محمدجواد وشایی

محمدجواد وشایی تبیین ماموریت اداره کل ساختمان و تاسیسات در حوزه broad band فیض 13:30-15
ارائه رزومه فیلم

کوروش لطفعلیان

کوروش لطفعلیان تبیین ماموریت اداره کل ساختمان و تاسیسات در حوزه broad band فیض 13:30-15
ارائه رزومه فیلم

دکتر مهدی روحانی نژاد

دکتر مهدی روحانی نژاد بررسی بازار IoT در ایران و فرصتهای پیش رو در شرایط تحریم شیخ مفید 10:30-12
ارائه رزومه فیلم

دکتر محسن رضایی

دکتر محسن رضایی تبیین ماموریت اداره کل ساختمان و تاسیسات در حوزه broad band فیض 13:30-15
ارائه رزومه فیلم

سعید حسنی

سعید حسنی نقش جلوه های بصری و CGI در تولیدات تلویزیونی خواجه نصیر 8:30-10
ارائه رزومه فیلم